Taking too long? Close loading screen.

Szerző: intonaco

Budapest , Zeneakadémia: Zichy István : „ Hegedűszót hallgató ifjak” című falkép restaurálása, Festmény leválasztás

Budapest , Zeneakadémia: Első emelet- kis terem előtere Zichy István : „ Hegedűszót hallgató ifjak” című falkép restaurálása Zichy István kisebb méretű falképe az első emeleten, a kisterem előterének falán látható. A fal túloldalán annak idején mosdó helyiség volt, melyből az átalakítás után liftakna lett. A falfestmény restaurátori munkálatait, esztétikai helyreállítását in

Budapest, Zeneakadémia: A művészet forrása című falkép restaurálása

Budapest, Zeneakadémia: Első emelet Körösfői-Kriesch Aladár: A művészet forrása című falkép restaurálása Körösfői-Kriesch Aladár híres freskója a Zeneakadémia emeleti előcsarnokában található. A festőt 1905-ben bízták meg a Zeneakadémia freskóterveinek elkészítésével. Érdekesség, hogy a tisztítást követően láthatóvá váltak a pentimentók, amelyek a művész saját kezű változtatásai, javításai alkotás közben a festményen. Ilyen változtatás

Budapest, Zeneakadémia: Körösfői-Kriesch Aladár falképek restaurálása

 Körösfői-Kriesch Aladár: A „Világi zene” és „Egyházi zene” című falképek restaurálása Körösfői-Kriesch Aladár freskópárosa a Zeneakadémia földszinti előcsarnokában található. A jóval szemmagasság fölött lévő falképek a nagyterem bejáratától jobbra, ill. balra, domború falsíkokon, keskeny sávban helyezkednek el. A falkép restaurálása 2013 történt. Átvételi állapot A Világi zene című falkép száraz és nedves

Budapest, Zeneakadémia: Nagy terem

A nagyterem boltozata alatt, a hosszanti oldalakon és az íves szakaszokban, a mennyezeti stukkók alatt fut Gróh István fríze, amelynek világos színekkel festett motívumai vörös háttér előtt jelennek meg. A népies motívumokat idéző festményt Gróh István tanítványaival együtt készítette, ezt bizonyítják a falképen megtalált szignók is. A festmény mész-szekkó technikával készült. A

Fóti római .katolikus  Ybl. templom:  (2002-2014 között időszakosan)

Fóti római katolikus   Ybl. templom:  szentély falképeinek restaurálása I – II.- III.-IV- V ütem. Elkészült a szentély teljes restaurálása 2014 a diadalív restaurálása 2014.március 10 – július 1, 2012, 2014 2002-2008-2011. június 27- szeptember 23., Templom története: A fóti Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom Ybl Miklós első nagyszabású alkotása, amely 1845-55 között épült. A romantikus

Kétútköz, Graefl kastély (2016)

Kétútköz, Graefl kastélyban található kijelölt szobáiban levő díszítőfestés restaurálás és rekonstrukció első üteme 2016 november-december Referenciák Munkák Vissza az Önéletrajzhoz
Mende, Loyolai Szent Ignác Római katolikus templom szentélyének hátfalán található falfestmények restaurálása – részvétel 2016 október Referenciák Munkák Vissza az Önéletrajzhoz
Tényő, Római katolikus templom hajó mennyezetének rekonstrukciója – részvétel 2016. augusztus –  szeptember Referenciák Munkák Vissza az Önéletrajzhoz
Zirc, Fájdalmas Szűzanya Kistemplomszentély teljes restaurálása  2016 június – augusztus Referenciák Munkák Vissza az Önéletrajzhoz
Dunakeszi Jézus szíve templom szentély és karzat restaurálása 2016 április – október Referenciák Munkák Vissza az Önéletrajzhoz
Dunakeszi Jézus szíve templom szentély és karzat restaurálása 2016 április – október Referenciák Munkák Vissza az Önéletrajzhoz