Taking too long? Close loading screen.

Mezőkövesd Római Katolikus templom restaurálása

Mezőkövesd Római Katolikus templomrestaurálása
2013.augusztus 08 – 2014 június 12  

Mezőkövesd, Szent László plébániatemplom belső festéséhez restaurálása

2013-2014

A templom szentélyének freskóit, Korényi József egri akadémiai festőművész készítette. A szentély előtti mennyezeten Szent László életéből vett három jelenet látható. Középen: székesegyházat alapít Nagyváradon. Jobbra: vizet fakaszt a kősziklából. Magasztos tartással köszöni meg az angyalnak a csodát, a sziklából fakadó vizet. Balra: Szent Lászlónak felajánlják a keresztes hadak fővezérségét. Az ornamentális részben elhelyezett jelképek a következők. Jobbra: az igaz hit védelmezője (pajzzsal, gyertyával), a kereszténység terjesztője (angyalok templommal), csodás tetteinek jelvényei (harci eszközökkel). Balra kétoldalt a földi (párnán a magyar) és a mennyei (párnán az égi) korona, mint Szent László jutalma. Középen, mint a törvény alkotója és védelmezője (angyaltörvénykönyvvel és karddal).

A középső kupola freskója Takács István Te Deum (laudamus, azaz Téged, Isten dícsérünk) című alkotása: a négy sarokban Jézus születése, halála, feltámadása és az ősatyák kimentése. A sötétkar hátsó falán az Oltáriszentség szerzését ábrázolta a festő.imbusból (a pokol tornácából).

A Kórus előtti mennyezeten a fönséggel és hatalommal tanító Krisztus és a Szent Család, a háttérben Mezőkövesd látványa. A díszítőfestések szekkó technikával (mész kötőanyaggal) kivitelezettek. A szentély falfestményeinél helyenként kisebb átfestéseket tapasztaltunk, itt a festékréteg is rosszabb állapotú volt, porlott néhol pergett. Feltehetően Takács István javított a figurális képeken, a díszítőfestést viszont teljesen újrakészítették.

Átvételi állapot:

Album 1:

Album 2:

Tisztító próba

 

Tömített állapot

Kész állapot

 

Egyéb: pl: napi varrat

 

 

Korényi József freskói a templom szentélyében